Krožno gospodarstvo, možnost recikliranja, biorazgradljivost – to je le nekaj izrazov, ki se uporabljajo, ko govorimo o trajnosti. V luči podnebnih sprememb je prehod na trajnostne materiale eden izmed ključnih dejavnikov za ohranje (in varovanje) okolja. Kombinacija trajnostnih materialov z 3D tiskom ima kar nekaj prednosti:

  • izdelava izdelka z nič oz. skoraj nič odpada (podpore pri tisku), kar sovpada z načeli krožnega gospodarstva
  • unikatnost izdelkov z možnostjo spreminjanja gostote polnila, ki pomembno vpliva na težo izdelka in porabljen material ter zmanjšuje ogljični odtis izdelka
  • 100% reciklaža 3D tiskanih izdelkov (v primeru PET materiala) oz. 100% biorazgradljivost v primeru PLA materialov

Kar 44% vseh odpadkov na v svetu predstavljajo plastični izdelki – z uporabo trajnostnih materialov in industrijskim 3D tiskom imamo priložnost, da dosedanje proizvodne tehnologije spremenimo v bolj trajnostne.

Predstavitev trajnostnih materialov: