Podjetje Additio d.o.o. ponuja dobavo širokega nabora odkovkov, izdelanih po procesu prostega ali utopnega kovanja.

Pri procesu kovanja plastično preoblikujemo material pod kovaško stiskalnico ali z udarci kladiva.

Kujemo lahko jekla z vsebnostjo ogljika od 0,05 % do 1,7 %, običajne temperature preoblikovanja so med 800 °C in 1150 °C.

Poleg jekel kujemo tudi nekatere neželezne kovine
(medenina, aluminij, magnezijeve zlitine).

prosto kovanje
utopno kovanje

Prosto kovanje je proces, kjer material plastično preoblikujemo pod kovaško stiskalnico.

Uporabljamo ga predvsem za izdelavo večjih, maloserijskih odkovkov (nad 500 kg), zaradi prihrankov pri materialu in boljših mehanskih lastnostih.

Pri utopnem kovanju material preoblikujemo z udarcem v zaprtem orodju, ki je narejeno iz orodnih jekel. Prednosti napram prostemu kovanju so predvsem večja natančnost, večja produktivnost ter
zmanjšanje stroškov proizvodnje, zaradi visokih stroškov orodja in geometrijskih omejitev pa je primerno predvsem za masovno proizvodnjo.