3D tisk izdelkov

Potrebujete tisk večjega kosa? Industrijski tiskalniki BigRep omogočajo tisk do 1 m3 prostornine in maksimalne dolžine 1 m. V primeru daljših izdelkov se lahko kosi med seboj zlepijo oz. privijačijo. Izvedemo tudi željeno finalno obdelavo izdelkov, kot je peskanje, brušenje, poliranje in barvanje.

Nudimo razvoj in tisk izdelkov iz več kot 50 materialov po sledečih tehnologijah:

FDM tisk (materiali ASA, ABS, PET, PLA, PET + CF, PA6 + CF30, PEEK, PPSU,…)

mSLA tisk (materiali xPEEK, xABS, xCE, xPP, x3280, RG1100,…)

Uporabljamo industrijske tiskalnike Epitum in Nexa3D.


3D modeliranje (CAD), vzvratni inženiring in razvoj izdelkov

Vzvratni inženiring je metoda, pri kateri s 3D skenerjem skeniramo željeni predmet in tako izdelamo 3D CAD model. Vzvratni inženiring pride v poštev predvsem pri starejših nadomestnih delih v proizvodnji, lesenih modelih ulitkov in drugih izdelkih, kjer 3D model do sedaj še ni bil izdelan. V podjetju nudimo tudi storitev 3D modeliranja.

Potrebujete celostni razvoj izdelka, od ideje do dobave serijskih kosov? Naša ekipa je kos tudi takšnim nalogam – ponujamo celostni razvoj izdelka od izrisa načrta, izdelave 3D modela, 3D tiska, izdelave prototipa, do dobave končnih ulitkov in odkovkov.

vzratni inzeniring

Prijava na SLO in EU razpise

Izkušnje, ki smo jih pridobili z vodenjem razvojnih projektov in ocenjevanjem le teh tako na slovenskem kot mednarodnem nivoju,  omogočajo veliko stopnjo uspešnosti pri prijavah na nacionalne ali evropske razpise.

Naš fokus je predvsem na razvoju novih izdelkov in tehnologij z uporabo dodajnih tehnologij in implementacijo le teh v vaš proizvodni proces v skladu z načeli krožnega gospodarstva in prilagajanju podnebnim spremembam. Naša ekipa sestoji iz tehničnih strokovnjakov na področju metalurgije in dodajnih tehnologij, ki so med drugim tudi ocenjevalci nacionalnih in evropskih razpisov.