3D modeliranje (CAD), vzvratni inženiring in razvoj izdelkov

Vzvratni inženiring je metoda, pri kateri s 3D skenerjem skeniramo željeni predmet in tako izdelamo 3D CAD model. Vzvratni inženiring pride v poštev predvsem pri starejših nadomestnih delih v proizvodnji, lesenih modelih ulitkov in drugih izdelkih, kjer 3D model do sedaj še ni bil izdelan. V podjetju nudimo tudi storitev 3D modeliranja.

Potrebujete celostni razvoj izdelka, od ideje do dobave serijskih kosov? Naša ekipa je kos tudi takšnim nalogam – ponujamo celostni razvoj izdelka od izrisa načrta, izdelave 3D modela, 3D tiska, izdelave prototipa, do dobave končnih ulitkov in odkovkov.

vzratni inzeniring

Mini livarna in laboratorij

Mini livarna na področju Železarne Ravne omogoča izdelavo prototipov iz aluminija že v roku parih dni. Ponujamo tudi storitve toplotne obdelave v naših pečeh do velikosti 300x300x400 mm in temperature 1150 °C.

Oprema:

  • Nagibna peč Nabertherm K10
  • Peč Forni Longhetti 25/30
  • Laboratorijska peč za toplotno obdelavo Heraeus K750/1, namenjena žarjenju in popuščanju izdelkov z večimi ogrevalnimi režimi
  • Laboratorijska peč za toplotno obdelavo Heraeus K1150/2, namenjena ogrevanju izdelkov na kalilno temperaturo, popuščanju in žarjenju izdelkov.
  • Talilna peč Heraeus 5 kg
  • Talilna peč 1 kg