ReMaREFRACT

REuse of magnesium-based by-products and slags for refractory and construction materials with grounding into dust and sintering.

Ponovna uporaba stranskih produktov in žlindre iz jeklarske industrije na osnovi MgO s procesom drobljenja, dodajanja veziva in sintranja

Partnerji: Additio d.o.o., Ekstera d.o.o.

Cilj projekta ReMaREFRACT je ponovna uporaba stranskih produktov in žlindre iz jeklarske industrije na osnovi MgO, tako da se stranski produkti zdrobijo v prah z ustrezno granulacijo, odstranijo se ostanki ostalih materialov/nečistoč, doda vezivo, nato se stisne prah v nov izdelek (ali alternativno 3D-tiskanje keramike na osnovi prahu MgO) in sintra. Novi izdelki so lahko ognjevarni materiali, kot je opeka, različne keramike, ali pa tudi gradbeni materiali. Med študijo izvedljivosti in predstavitvijo projekta bodo razvite optimalne lastnosti izdelka in ustrezne aplikacije.

“Ta projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020 v okviru projekta AMULET, financiranega v okviru sporazuma o dodelitvi sredstev št. 101005435.”

“This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme within the framework of the AMULET Project funded under grant agreement No 101005435”.