Pri Forward AM jemljejo trajnost zelo resno in želijo zagotoviti čim večjo preglednost, zato so pričeli z izdelovanjem ocen življenjskega cikla (LCA) za vse njihove izdelke.

V prispevku bomo predstavili, kaj je ocena življenjskega cikla, zakaj nudijo te informacije in kako prenesti njihove analize.

Ocena življenjskega cikla je študija, ki izračuna, koliko vplivov na okolje je povezanih z vsakim korakom izdelave ali uporabe izdelka.

To pomeni podrobno poročilo o materialu, energiji itd., ki se uporabljajo v življenjski dobi izdelka. Ti podatki se zbirajo v vrednostni verigi industrije izdelka in se pozneje zberejo v oceno emisij.

Obstajajo različne kategorije, ki vplivajo na rezultat ocene življenjskega cikla.

Podnebne spremembe: Ta kategorija odraža vpliv emisij toplogrednih plinov (TGP) na podnebne spremembe.  Vpliv emisij toplogrednih plinov – kot so ogljikov dioksid (CO2), metan (CH4) in dušikov oksid (N2O) – je ocenjen v določenem časovnem obdobju 100 let.

Poraba vode: povpraševanje po sladki vodi je veliko in narašča. Tudi če bi mislili, da bi moralo biti vode dovolj za vse, ta ni enakomerno porazdeljena, kar vodi v pomanjkanje vode v primeru slabega upravljanja z vodo in sezonske suše.

Zakisljevanje oceanov: imenovano tudi kisli dež in potencial zakisljevanja (AP). Ta kategorija povzema učinek skupnih emisij kislih plinov v zrak. Odlaganje teh emisij lahko zakisa vodna telesa in prst ter lahko povzroči korozijo stavb.

Uporaba fosilnih virov: ta kategorija odraža porabo surovin. Ocenjuje vplive fosilnih goriv z upoštevanjem baze rezerv in trenutnih svetovnih stopenj porabe vsake snovi. Zato je bolj kritična uporaba surovin z nizkimi rezervami in/ali visoko porabo.

Tanjšanje ozona: Kategorija ODP odraža tanjšanje stratosferskega ozona zaradi sproščanja določenih emisij v zrak. Stratosferski ozon obstaja kot plast naravno prisotnega plina v zgornji atmosferi, ki ščiti žive celice pred prekomerno izpostavljenostjo sončnemu ultravijoličnemu (UV) sevanju; prekomerna izpostavljenost UV sevanju lahko povzroči na primer kožnega raka in zmanjšan pridelek.

Evtrofikacija: znana tudi kot prekomerno gnojenje in hranilni potencial (NP). Ta kategorija prikazuje vpliv emisij (spojin, ki vsebujejo fosfor ali dušik) na morska in sladkovodna telesa (jezera, počasne reke, estuariji, obalna območja itd.), ki delujejo kot hranila za vegetacijo. Emisije hranilnih snovi lahko privedejo do prekomerne rasti rastlin in alg, ki zmanjšajo raven kisika, ubijejo na primer ribe, rake in rastline ter ustvarijo mrtva območja.

Meje sistema

Ocena življenjskega cikla je sestavljena iz več stopenj. Odvisno od panoge ima lahko LCA analiza različno število stopenj. Za 3D tiskanje je običajno šest stopenj, kot je prikazano na spodnji sliki. Na začetku ocenjevanja je bistveno določiti meje sistema. To pomeni določiti, katere stopnje so vključene v predloženo študijo. Možnih je veliko različnih sistemskih meja.

Pristop »od zibelke do groba« vključuje vse faze življenjskega cikla izdelka. To pomeni, da je izhodiščna točka surovina, imenovana »Cradle«, točka konca življenjske dobe, imenovana »Grob«, pa označuje konec. Vsak korak vmes je opisan kot vrata.

Med izvajanjem LCA se upoštevajo vsi možni okoljski vidiki in seštejejo v skupnem okoljskem rezultatu.

BASF Forward AM pristop

Ocene življenjskega cikla, ki jih je izdelal Forward AM, so svoje sistemske meje opredelile kot pristop od zibelke do vrat (Cradle to Gate). Okoljski rezultat, ki so ga zbrali, je reprezentativen za faze »Pridobivanje in proizvodnja surovin« in »Priprava materiala za 3D-tiskanje«. Te sistemske meje so bile izbrane, ker so drugi koraki zelo raznoliki glede na to, kako se izdelek uporablja. Ti dve stopnji nudijo, da našim strankam omogočijo uspešno izvedbo analize glede na uporabo izdelka.

Trenutno so na voljo LCA analize za sledeče materiale:

  • HP 3D High reusability PP enabled by BASF
  • Ultrasint® PA11
  • Ultrasint® TPU01
  • Ultrasint® TPU 88A

Metodologija izračuna: ISO Standard 14040 : 2006 in ISO 14044 : 2006

Orodje za izračun: PEF methodology EF 3.0

Več informacij: info@additio.eu ali 040 980 720.