Podjetji Additio in Ekstera nadaljujeta uspešno sodelovanje – tokrat na EU nivoju, kjer smo dobili odobren projekt ReMaREFRACT in v tem tednu tudi podpisali pogodbe o sofinanciranju.

Projekt ReMaREFRACT (REuse of magnesium-based by-products and slags for refractory and construction materials with grounding into dust and sintering) rešuje problematiko stranskih produktov in žlindre iz jeklarske industrije na osnovi MgO. V okviru projekta bomo stranske produkte zdrobili v prah z ustrezno granulacijo, izvedli rafinacijo, dodali vezivo in izdelek, ki ga bomo predhodno stisnili ali 3D natisnili, sintrali za dosego končnih lastnosti. Novi izdelki, izdelani iz stranskih produktov, so lahko ognjevarni materiali, kot je opeka, različne keramike, ali gradbeni materiali. Med študijo izvedljivosti in predstavitvijo projekta bodo razvite optimalne lastnosti izdelka in ustrezne aplikacije.

“Ta projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020 v okviru projekta AMULET, financiranega v okviru sporazuma o dodelitvi sredstev št. 101005435.”